904 silicosis morbidity aspects in the clinic of occupational medicine timisoara – aspecte de morbiditate prin silicoză în clinica de medicina muncii timişoara

    loading  Checking for direct PDF access through Ovid

Abstract

Introducere

Silicoza, una dintre cele mai vechi boli profesionale, până nu demult în topul patologiei profesionale, a fost înlocuită de bolile prin suprasolicitare. În România rămâne încă pe locul doi în ierarhia bolilor profesionale, înregistrând în 2012 un număr de 203 cazuri noi de silicoză, faţă de 263 boli prin suprasolicitare clasate pe primul loc. Comparativ cu 428 cazuri noi de silicoză în 2003, acestea s-au redus aproape la jumătate în 2012.

Scop

Lucrarea de faţă propune o analiză a cazurilor de silicoză din Clinica de Medicina Muncii Timişoara pentru o perioada de 5 ani.

Material şi metodă

Datele au fost extrase din foile de observaţie ale pacienţilor cu silicoză internaţi în clinică în perioada 2008–2012. Parametrii urmăriţi au fost: profesia, vechimea expunerii în mediu silicogen, vârsta, codificarea bolii la debut, parametrii funcţionali respiratori, statusul biologic, patologia asociată, complicaţii, evoluţie.

Material şi metodă

Rezultate si discuţii lotul studiat a fost format din 346 persoane, reprezentând 50,07% din cazurile cu patologie profesională respiratorie, dar numai 13% din totalul internărilor. Expunerea medie a fost de 23,79±7,97 ani, iar media de vârstă 53,14±9,31 ani. 38,43% reprezintă cazurile noi, care au fost semnalate, dar dintre acestea numai 73,68% au fost declarate ca boala professională. Conform clasificării ILO, 28,81% au fost încadraţi în gradul 2 de profuzie în momentul diagnosticului. Un procent mic (7%) asociază alte patologii: tuberculoza pulmonară, antracoză, sideroză, iar o parte semnificativă asociază patologie osteomusculo-articulară (62,01%) şi cardiovasculară (54,23%). Menţionăm 3 cazuri asociate cu boli autoimune: lupus eritematos şi poliartrită reumatoidă.

Concluzii

Deşi incidenţa este în scădere, principalele locuri de muncă cu expunere s-au închis sau se vor închide (mine, turnătorii), lucrătorii cu expunere la pulberi silicogene trebuie monitorizaţi prin serviciile de medicina muncii toata viaţa. Nu trebuie uitat riscul cancerigen şi importanţa unui regim de viaţă sănătos. De asemenea, includerea acestor pacienţi în programe de recuperare respiratorie.

Related Topics

    loading  Loading Related Articles